Informacijski sistem
  Izgradnja sodobnih interoperabilnih informacijskih sistemov, ki podpirajo celovito obravnavo pacientov ter učinkovito in pravično razdelitev omejenih zdravstvenih in socialnih sredstev.
  Informacijska podpora
  Vzdržna zdravstvena oskrba in informacijska podpora samostojnemu in spoštljivemu življenju je ena izmed prioritet evropske Digitalne agende.
  IPMIT
  S pomočjo intertisciplinarne ekipe vam na podlagi pridobljenih izkušenj in znanj na sorodnih projektih lahko pomagamo pri načrtovanju in razvoju sodobnih in uporabniku prijaznih informacijskih sistemov.

  Zdravstvo in sociala sta pomembna strateška in nacionalna dejavnika socialne vključenosti, blaginje, zadovoljstva posameznikov, gospodarskega razvoja in zaposlovanja ter regionalnega razvoja. Okoljske, ekonomske in demografske spremembe, vključno s staranjem prebivalstva, spreminjajo vzorce bolezni in socialne potrebe ljudi in s tem zahtevajo vse večjo učinkovitost in hkrati vzdržnost zdravstvenega in socialnega sistema posameznih držav. Po drugi strani pa hitro razvijajoče tehnologije prinašajo revolucionarne spremembe na področjih promocije zdravega načina življenja, zagotavljanja samostojnega življenja socialno ogroženih ter načinov preprečevanja in zdravljenja bolezni.

  Vzdržna zdravstvena oskrba in informacijska podpora samostojnemu in spoštljivemu življenju je tudi ena izmed prioritet evropske Digitalne agende. Poudarek je na izgradnji sodobnih interoperabilnih informacijskih sistemov, temelječih na uveljavljenih mednarodnih standardih, ki podpirajo celovito obravnavo pacientov ter učinkovito in pravično razdelitev omejenih zdravstvenih in socialnih sredstev.

  S pomočjo intertisciplinarne ekipe vam na podlagi pridobljenih izkušenj in znanj na sorodnih projektih lahko pomagamo pri načrtovanju in razvoju sodobnih in uporabniku prijaznih informacijskih sistemov.

  Partnerji