Gospodarska varnosti
  Pomen zavarovalništva se z razvojem povečuje, kar kaže tudi naraščajoč delež zavarovalne premije v bruto družbenem proizvodu.
  Informacijska panoga
  Kakovosten in sodoben informacijski sistem je pogoj za učinkovito opravljanje zavarovalniške dejavnosti.
  IPMIT
  V preteklih letih smo s svojim znanjem in izkušnjami s področij projektnega vodenja, načrtovanja in upravljanja informacijskih sistemov ter strateškega načrtovanja pomagali več domačim in tujim zavarovalnicam.

  Zavarovalništvo kot gospodarska dejavnost in ima za gospodarstvo poseben pomen, saj je njegova glavna funkcija omogočanje gospodarske varnosti. Pomen zavarovalništva se z razvojem povečuje, kar kaže tudi naraščajoč delež zavarovalne premije v bruto družbenem proizvodu. Zavarovalništvo bo v prihodnje dodatno pridobilo na veljavi, zaradi hitro spreminjajočih se razmer v gospodarstvu ter napovedanih in že izvajanih reform zdravstvenega in pokojninskega sistema.

  Ravno tako za zavarovalništvo velja, da je ena izmed informacijsko bolj intenzivnih panog, saj je kakovosten in sodoben informacijski sistem praktično pogoj za učinkovito opravljanje dejavnosti. Vendar projekti uvajanja in prenove zavarovalniških informacijskih sistemov niso enostavni. Običajno gre za zelo kompleksne projekte, ki zahtevajo strokoven in urejen pristop pri njihovi izvedbi. V preteklih letih smo s svojim znanjem in izkušnjami s področij projektnega vodenja, načrtovanja in upravljanja informacijskih sistemov ter strateškega načrtovanja pomagali več domačim in tujim zavarovalnicam.

  Partnerji