Izzivi
  Rast prometa, rast cen pogonskih goriv, onesnaževanje in zgoščen promet v mestnih središčih so le nekateri od vzrokov, ki terjajo sprejem učinkovitih in širši javnosti sprejemljivih ukrepov.
  Transport in promet
  Področje transporta in prometa je zaradi vse večje mobilnosti ter potrebe po učinkovitem prevozu blaga in ljudi v središču pozornosti v večini držav.
  Elektronsko cestninjenje
  S svetovanjem na področju cestninjenja vozil, obveščanja uporabnikov cest o stanju na cestah in inteligentnih transportnih sistemov dodajamo svoj doprinos k učinkoviti in varni mobilnosti v cestnem prometu.

  Področje transporta in prometa je zaradi vse večje mobilnosti ter potrebe po učinkovitem prevozu blaga in ljudi v središču pozornosti v večini držav. Rast prometa, rast cen pogonskih goriv, onesnaževanje in zgoščen promet v mestnih središčih so le nekateri od vzrokov, ki terjajo sprejem učinkovitih in širši javnosti sprejemljivih ukrepov. Obsežnost in kompleksnost predmetnega področja ponujata širok nabor izzivov, ki terjajo inovativen, strokoven in projekten pristop.V zadnjem obdobju tudi sami vse pogosteje aktivno posegamo na omenjeno področje, in sicer predvsem na segment cestnega prometa. S svetovanjem na področju cestninjenja vozil, obveščanja voznikov o stanju na cestah in inteligentnih transportnih sistemov dodajamo svoj doprinos k učinkoviti in varni mobilnosti v cestnem prometu.

  Partnerji