NAZIV PROJEKTA: Sistem za oddaljeno spremljanje in telemedicinsko obravnavo pacientov

  AKRONIM PROJEKTA: SOSTOP

  PARTNERJI:

  IPMIT d.o.o. (vodilni partner)

  Nova Vizija d.d. (konzorcijski partner)

  Medicina Iljaž d.o.o. (konzorcijski partner)

  SKUPNA VREDNOST PROJEKTA:

  1.158.220,10 € (nepovratna sredstva 492.816,62 €)

  OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA:

  7.2.2018 – 6.2.2020

  KRATEK POVZETEK PROJEKTA SOSTOP:

   Leta 2018 se je IPMIT d.o.o. skupaj s konzorcijskimi partnerji Nova Vizija d.d. in Medicina Iljaž d.o.o. uspešno prijavil na Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno – razvojne projekte 2« s projektom Sistem za oddaljeno spremljanje in telemedicinsko obravnavo pacientov.

  Glavni izdelek RRI projekta je sistem za oddaljeno spremljanje ter telemedicinsko obravnavo pacientov (SOSTOP). Na svetu je na voljo več naprav za zajem meritev iz merilcev vitalnih podatkov in senzorjev ter prenos teh v oblak oziroma zaledne sisteme, zato bomo naš izdelek nadgradili z lastnostmi, za katere kaže da so izjemno pomembe: GUI za doseganje ustrezne uporabniške izkušnje, namembnost za doseganje ustreznega nivoja varnosti ter podpora za več uporabnikov za zmanjševanje stroška storitve. V okviru projekta bomo prehod, ki že ima dve od naštetih treh lastnosti (GUI, namenskost), nadgradili tako, da bo omogočal tudi samodejno identifikacijo pacienta (npr. z uporabo biometričnih metod).

  Po nam znanih podatkih trenutno na svetu ne obstaja nobena naprava za zajem meritev iz merilcev vitalnih podatkov in senzorjev, ki bi omogočala glasovno upravljanje in sporočanje. Za izboljšanje uporabniške izkušnje (zbolevnost za kroničnimi boleznimi je najpogostejša pri starejši populaciji) je glasovno upravljanje in sporočanje dobrodošla lastnost naprave, s katero rokujejo pacienti. V okviru projekta bomo prehod nadgradili s to funkcionalnostjo.

  V okviru projekta bomo z uporabo uveljavljenega standarda FHIR integrirali prehod rešitve VitaBits z zalednim ambulantnim informacijskim sistemom IS ProMedica podjetja Nova Vizija, ki vključuje tudi podporo za referenčne ambulante. Rešitev bo zasnovana tako, da jo bo mogoče tržiti tudi samostojno brez ambulantnega sistema. Mogoče jo bo integrirati tudi v druge zaledne ambulantne in bolnišnične sisteme.

  Slika 1: Komponente sistema za oddaljeno spremljanje in telemedicinsko obravnavo pacientov.

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dodatna opomba: Več informacij o EU – skladih najdete na povezavi na spletno mesto evropske kohezijske politike v Sloveniji www.eu-skladi.si