Imate tudi vi pri uvajanju ali posodabljanju poslovno-informacijske arhitekture številna vprašanja, dileme:

  • Kakšen vpliv bo imela menjava ERP-ja na naš poslovno informacijski sistem?
  • Kateri poslovni procesi bodo občutili vpliv, če menjamo najpomembnejšo aplikacijo CRM v našem podjetju?
  • Ali je naš informacijski sistem pripravljen na spremembe v strategiji podjetja, na uvajanje novih produktov in širitev na nove trge? Kje so vrzeli in katere procese moramo prilagoditi?
  • Kako obdržati jasen pregled nad vsemi integracijami, storitvami in viri podatkov znotraj podjetja ob uvajanju kompleksne aplikacije v proizvodnji, ki potrebuje številne podatke iz našega poslovno-informacijskega sistema?
  • Kako imeti oz. obdržati popoln vpogled v vse procese, stroške, dobavitelje in medsebojne odvisnosti, ko optimiziramo procese upravljanja IT (ang. IT Service Management)?
  • Kako pri združevanju dveh podjetij ugotoviti, kateri poslovni procesi in deli informacijskega sistema se podvajajo, prekrivajo, in kateri manjkajo za delovanje skupnega podjetja?
  • Ali vam vaše aplikacije pokrivajo sorodna ali celo ista funkcionalna področja in zmogljivosti (ang. Business capability) in bi jih želeli optimizirati ter znižati stroške?

   

  Na tovrstna vprašanja si danes ob vse kompleksnejših poslovno-informacijskih sistemih ne moremo več verodostojno odgovoriti brez obvladovanja poslovno-informacijske arhitekture (ang. Enterprise Architecture, Enterprise Architecture Capability).

  Obvladovanje poslovno-informacijske arhitekture (ang. Enterprise Architecture) je proces stalnega prilagajanja poslovno-informacijskega sistema poslovni strategiji. V okviru tega nastaja jasna struktura, dokumentacija in repozitorij vseh delov arhitekture od organizacijske, procesne, do aplikacijske, podatkovne in infrastrukturne. Skozi različne poglede na arhitekturo lahko odgovarjamo na kompleksna vprašanja novodobnih organizacij.

  Za vaše podjetje nudimo naslednje storitve:

  • Svetovanje pri vzpostavitvi Enterprise Architecture (EA) funkcije v podjetju (procesi, organizacija, deležniki, orodja) in pri definiciji EA ogrodja.
  • Priprava ocene zrelosti EA v podjetju.
  • Svetovanje pri načrtovanju prihodnje arhitekture poslovno-informacijskega sistema, ki bo omogočala uresničevanje poslovne strategije.
  • Priprava analiz in modeliranje trenutnega stanja arhitekture ter izvajanje analiz in modeliranje ciljnega stanja arhitekture (vključno z vmesnimi inkrementi). S poudarkom na poslovni arhitekturi, aplikacijski arhitekturi in informacijski arhitekturi.
  • Priprava analiz konkretnih situacij iz vidika EA ter svetovanje pri načrtovanju in uvajanju novih procesov, rešitev (npr. uvajanje novega produkta, uvajanje novega informacijskega sistema, združevanje informacijskih sistemov več podjetij). Svetovanje na Solution Architecture nivoju.
  • Specializirana, prilagojena in oblikovana po meri svetovanja iz področja EA za CIO nivo ali IT management nivo.

  30+

  projektov

  30+

  uspešno izvedenih projektov na področju upravljanja poslovno – informacijske arhitekture.

   

  KONTAKT