Pri obvladovanju portfelja projektov se pogosto soočamo s številnimi izzivi:

  • vodstvo pri odločitvah o pomembnih projektih nima realnih podatkov,
  • v teku je veliko število projektov, ki jih ni mogoče izvesti z obstoječimi viri,
  • pogosto prihaja do povečanja prvotno načrtovanih stroškov in zamud pri izvajanju projektov,
  • dejanski rezultati projektov niso skladni z načrtovanimi rezultati in načrtovano dodano vrednostjo,
  • ni pregleda nad zasedenostjo in učinkovitostjo virov ter razpoložljivostjo za nove projekte,
  • delovni procesi v organizaciji ne potekajo optimalno.

   

  Ker naj bi ravno projekti prispevali k doseganju strateških ciljev podjetij, je edina rešitev projektno izvajanje strategij. Izbrani projekti se morajo medsebojno dopolnjevati ter tako prinašati sinergijske učinke, kar omogoča učinkovito upravljan portfelj projektov.

  V IPMIT smo na osnovi dolgoletnih izkušenj razvili metodo bodisi vzpostavitve bodisi prenove projektnega vodenja, ki temelji na procesu izbora projektov v projektni portfelj. Preko evidentiranja projektov (obstoječih in potencialnih) v organizaciji ter optimizacije razširjenega portfelja projektov glede na postavljene strategije in kriterije spoznamo obstoječ sistem projektnega vodenja, ki je predmet optimizacije. Najprej se seznanimo z vašimi posebnostmi, izzivi in zahtevami ter na podlagi tega pripravimo predloge možnih rešitev na področju izvajanja projektov.

  Skupaj z vami razvijemo postopek revidiranja in ponovne optimizacije portfelja ter pomagamo pri zagonu projektov ali pa sodelujemo pri vzpostavitvi sistema projektnega vodenja. Pri predlaganih rešitvah ohranimo vaše obstoječe dobre prakse in jim dodamo enostavne, učinkovite in prilagojene rešitve, ki so običajno usmerjene v vzpostavitev/izboljšavo vaše projektne organiziranosti in/ali vzpostavitev/izboljšavo postopkov za obvladovanje projektov.

  V okviru projektnega vodenja za vas izvajamo naslednje storitve:

  • Načrtovanje, vodenje in nadzorovanje projekta
  • Svetovanje in mentorstvo pri vodenju projekta
  • Vpeljava informacijske rešitve za podporo projektnemu vodenju
  • Usposabljanje zaposlenih za projektno vodenje, za lažji prehod na nov način dela
  • Vzpostavitev in izvajanje nalog Projektne pisarne
  • Razvoj in skrbništvo metodologij, metod in tehnik s področja projektnega vodenja
  • Priprava dokumentacije projektnega vodenja

  400+

  projektov

  400+

  uspešno izvedenih projektov na področju projektnega vodenja.

   

  KONTAKT