Procesi v organizaciji so lahko ključni ali podporni, lahko so razvejani, morda celo kompleksni, lahko jih obvladujemo, včasih tudi ne. Vsi pa smo si enotni, da bi lahko tekli hitreje, bolje in bi pozitivno prispevali k uspešnosti in učinkovitosti poslovanja.

  Optimizacija poslovnih procesov je pristop za izboljšanje delovanja organizacijskega sistema, pomeni analiziranje, simuliranje in spreminjanje obstoječih poslovnih procesov organizacijskega sistema. Prenova poslovnih procesov pa predstavlja temeljito preverjanje procesov in njihovo korenito spreminjanje, lahko celo določanje na novo, pri čemer skušamo doseči: skrajšanje časov izvajanja procesov, zniževanje stroškov, povečanje kakovosti izdelkov in storitev, skrajšanje dobavnih rokov, povečanje produktivnosti, zmanjševanje porabljenih virov in optimalno organiziranost.

  Posledica prenove poslovnih procesov je pogosto reorganizacija organizacijskega sistema. Organizacija mora biti namreč optimalno prilagojena prenovljenim procesom, če želimo doseči prave učinke.

  IPMIT ima na področju popisa, optimizacije, prenove in informatizacije procesov bogate večletne izkušnje. V okviru optimizacije poslovnih procesov vam nudimo naslednje storitve:

  • Popis procesov
  • Grafično modeliranje in simulacija procesov
  • Optimizacija ali prenova procesov
  • Priprava specifikacij ali načrtov za informacijsko podporo procesom
  • Usposabljanje zaposlenih za obvladovanje, modeliranje in dokumentiranje procesov
  • Priprava in prilagoditev metodologij za prenovo poslovnih procesov
  • Vzpostavitev sistema merjenja za ugotavljanje učinkovitosti upravljanja procesov
  • Vpeljava celovitih sistemov za obvladovanje procesov

  50+

  projektov

  50+

  uspešno izvedenih projektov na področju optimizacije poslovnih procesov.

   

  KONTAKT

  Optimizaciji ali prenovi procesov običajno sledi njihova informatizacija, kjer vam lahko zagotovimo pomoč pri pripravi tehničnih specifikacij, izbiri ustreznih dobaviteljev ali razvijalcev opreme, pa tudi nadzor in svetovanje pri informatizaciji ter uvajanje uporabnikov v nove informacijske rešitve.

  IPMIT je specializiran za popis, optimizacijo in informatizacijo poslovnih procesov v srednje in bolj kompleksnih okoljih. Skupaj z vami lahko vaše procese optimiziramo tako, da bodo bolj učinkoviti, brez ozkih grl, da bodo stroški optimalni, da bo zagotovljena ustrezna informacijska podpora in kakovostni podatki na vseh ravneh odločanja. Uporabljamo sodobne metode in orodja za popis, analizo, optimizacijo, informatizacijo in obvladovanje poslovnih procesov. Optimizacijo poslovnih procesov vam pomagamo izpeljati na projekten način. Izvedba te zahtevne naloge bo tako obvladovana vse od priprave načrta do uvedbe spremenjenih procesov v redno poslovanje.