Javno naročanje je pomemben del gospodarske dejavnosti v Sloveniji. Velikost javnih naročil dosega namreč med 7 in 10 % bruto domačega proizvoda. Gre za področje, ki je podrobno regulirano z veljavno zakonodajo, kljub temu pa javnim naročnikom predstavlja izziv, zlasti pri izvedbi večjih javnih naročil. Dokumentacijo za izvedbo javnega naročila je treba pripraviti na način, da bodo ponudniki lahko oddali kakovostne ponudbe. Merila in pogoji morajo biti skladni z zakonodajo in ne smejo omejevati konkurence, hkrati pa morajo biti takšni, da bo zagotovljena izbira najbolj ugodne ponudbe. Celoten postopek izvedbe javnega naročila mora biti izveden tako, da bo verjetnost vložitve uspešnega revizijskega zahtevka čim manjša.

  V okviru svetovanja na področju javnih naročil vam nudimo pomoč pri izvedbi vseh korakov postopka javnega naročila:

  • Svetovanje pri izbiri postopka oddaje javnega naročila
  • Pomoč pri izpeljavi postopka oddaje javnega naročila
  • Svetovanje pri oblikovanju pogojev in meril
  • Izdelava osnutkov razpisnih dokumentacij oz. povabil ponudnikom k izdelavi ponudbe
  • Izdelava revizije razpisne dokumentacije
  • Priprava vseh vrst objav
  • Priprava osnutkov odgovorov na vprašanja potencialnih ponudnikov v fazi priprave ponudbe
  • Priprava osnutkov odgovorov na morebitne revizijske zahtevke
  • Pomoč pri ocenjevanju prispelih ponudb po pooblastilu naročnika
  • Svetovanje in izvedba pogajanj z ali brez predhodne objave s ponudniki v posameznih postopkih javnega naročanja
  • Reševanje postopkovnih vprašanj v posamezni fazi postopka oddaje javnega naročila

  100+

  projektov

  100+

  uspešno izvedenih projektov na področju javnega naročanja in javno zasebnega partnerstva.

   

  KONTAKT

  Izvedba projektov javno-zasebnega partnerstva izvira iz potreb javnega interesa. Tovrstni projekti so namenjeni izgradnji, vzdrževanju ali upravljanju javne infrastrukture ali pa so povezani z izvajanjem gospodarskih in drugih javnih služb.

  S svojimi izkušnjami s področja javno-zasebnega partnerstva in znanji, ki so bila pridobljena na sorodnih področjih, vam lahko pomagamo pri uresničitvi investicijskih idej tudi preko različnih modelov javno-zasebnega partnerstva. Poleg svetovanja in nudenja pomoči pri izbiri ustreznega modela, vam lahko pomagamo tudi pri pripravi pobude za javno-zasebno partnerstvo oziroma izvedbi predhodnega postopka, izvedbi javnega razpisa ter pri postopku izbora zasebnega partnerja in sklenitvi razmerja javno-zasebnega partnerstva, vključno s pripravo ustreznih pravnih podlag.