Večina investicij se začne z idejo ali strateško pobudo, ki običajno predstavlja grobi oris želenih rezultatov, ne opredeljuje pa podrobnosti glede optimalne in učinkovite izvedbe investicijskega projekta. Dobre prakse, zakonodaja in želja po doseganju čim boljših rezultatov nam narekujejo, da se procesa investiranja lotimo sistematično in pred začetkom izvajanja konkretnih aktivnosti razmislimo o možnih scenarijih izvedbe, izvedljivosti le-teh, o časovni dinamiki izvajanja aktivnosti, o stroških in o koristih izvedljivih scenarijev, o pravnih vidikih izvedbe ter o različnih modelih financiranja.

  Ponujamo vam celovit pristop k ovrednotenju tudi najbolj tehnološko naprednih in drznih investicijskih idej. V zadnjih letih smo izoblikovali kompetentno in multidisiplinarno ekipo strokovnjakov s področja ekonomije, financiranja in vodenja projektov, prava ter organizacijskih in informacijskih ved. Ob upoštevanju dobrih praks, dolgoletnih izkušenj, predmetne zakonodaje in želja naročnika sistematično pristopimo k vrednotenju idej in večplastnemu svetovanju pri izvedbi investicije.

  Z našo pomočjo bodo vaše ideje prerasle v domišljene, izvedljive in konceptualno smiselne investicijske projekte, ki bodo predstavljali trdne temelje nadaljnjega uspešnega poslovanja. Vaši projekti bodo že pred samim začetkom izvajanja premišljeni, dobro strukturirani in obvladljivi. Njihovi rezultati pa bodo merljivi.

  V sklopu storitev izdelave študij in poslovnih strategij vam lahko pomagamo pri izdelavi, kakor tudi pri evalvaciji ali revidiranju:

  • Strateških in poslovnih načrtov
  • Poslovnih modelov in pobud za javno-zasebna partnerstva
  • Študij izvedljivosti in upravičenosti investicijskih projektov
  • Investicijskih dokumentacij v skladu z veljavno zakonodajo
  • Finančnih in ekonomskih analiz
  • Akcijskih načrtov večjih projektov

  150+

  projektov

  150+

  uspešno izvedenih projektov na področju izdelave študij in poslovnih strategij.

   

  KONTAKT