Pri načrtovanju in realizaciji IT projektov se pogosto soočamo z izzivi, ki izhajajo iz:

  • prenizko ocenjenih stroškov projekta v začetni fazi,
  • nepopolnih zahtev in specifikacij, ki se odražajo v neustreznem končnem izdelku,
  • pomanjkljivega sodelovanja izvajalca s končnimi uporabniki,
  • nezmožnosti tehnološkega, terminskega, kvalitativnega in stroškovnega nadzorovanja izvajalca,
  • neustrezne strokovne sestave projektne skupine,
  • neustrezne komunikacije na projektu,
  • pomanjkanja podpore in sponzorstva vodstva,
  • razlike v pričakovanjih naročnika in razumevanju zahtev izvajalca,
  • nerealističnega postavljanje rokov ali pa
  • neprimerne izbire tehnologije.

   

  IPMIT vam lahko s svojimi večletnimi izkušnjami z izvedbo kompleksnih IT projektov pomaga pri obvladovanju navedenih izzivov. Uspešna izvedba projekta je pogojena z dobro pripravo in načrtovanjem projekta, izbiro prave ekipe ter kakovosti sprotnega upravljanja poteka projekta ter tveganj in sprememb, ki so za IT projekte tako zelo značilne. Poleg tega so projekti, produkti in izvajanje projektov na IT področju razmeroma specifični. Za naročnika, ki primarno ne deluje na IT trgu, je zato priporočljivo, da mu ob strani stoji nekdo, ki ima izkušnje s tovrstnimi projekti, specifikami njihove izvedbe ter zna opozoriti in ukrepati v primeru nastalih zapletov in skritih pasti.

  Storitve prilagodimo aktualni fazi življenjskega cikla vašega IT projekta. Na pomoč vam lahko priskočimo v zelo zgodnjih fazah načrtovanja projekta in IT rešitev. Lahko pa tudi kasneje pri izboru zunanjih izvajalcev, urejanju pogodbenih razmerij, zagotavljanju kakovosti projektnih rezultatov in vodenju projekta.

  V okviru celovite podpore izvedbi IT projektov zagotavljamo:

  • Investicijsko načrtovanje IT projektov (študije izvedljivosti, investicijski načrti, investicijske dokumentacije)
  • Izdelavo akcijskih načrtov kompleksnih IT projektov
  • Analizo in načrtovanje IT projektov in rešitev
  • Svetovanje pri izbiri izvajalcev IT projektov
  • Svetovanje pri urejanju pogodbenih odnosov z zunanjimi izvajalci
  • Svetovanje na področju metodologij razvoja IS
  • Razvoj informacijskih rešitev skupaj s partnerji
  • Svetovanje pri obvladovanju in zunanjih izvajalcev IT projektov
  • Zagotavljanje kakovosti projektnih rezultatov
  • Uvajanje informacijskih rešitev
  • Analizo uporabe rezultatov projekta in merjenje učinkovitosti rezultatov projekta
  • Vodenje in koordinacijo zahtevnejših IT/IS projektov

  80+

  projektov

  80+

  uspešno izvedenih projektov na področju celovite podpore izvedbi IT projektov.

   

  KONTAKT