Tehnologija
  Kako izboljšati storitve za uporabnike, povečati delovno učinkovitost ter v celoti izkoristiti možnosti, ki nam jih ponuja informacijska tehnologija.
  Lokalna samouprava
  Usklajen regionalni razvoj in učinkovita lokalna samouprava sta od nekdaj pomembna dejavnika pri razvoju naše družbe.
  IPMIT
  V našem podjetju se uspešno spopadamo z izzivi pri informatizaciji občin, izdelujemo študije s področja regionalnega razvoja, nudimo pomoč pri pripravi razvojnih projektov in pri črpanju EU sredstev.

  Usklajen regionalni razvoj in učinkovita lokalna samouprava sta od nekdaj pomembna dejavnika pri razvoju naše družbe. Pomembnost tega področja se z napovedano uvedbo pokrajin v zadnjem času še povečuje. Podobno kot podjetja in državne institucije se tudi na področju regionalnega razvoja in lokalne samouprave srečujemo z vprašanji, kako izboljšati storitve za uporabnike, povečati delovno učinkovitost ter v celoti izkoristiti možnosti, ki nam jih ponuja informacijska tehnologija.

  Na področju regionalnega razvoja in lokalne samouprave se v našem podjetju uspešno spopadamo z izzivi pri informatizaciji občin, izdelujemo študije s področja regionalnega razvoja, nudimo pomoč pri pripravi razvojnih projektov in pri črpanju EU sredstev. Poleg tega se v našem podjetju uspešno spopadamo s problematiko spodbujanja skladnega regionalnega razvoja Republike Slovenije, s pomočjo poznavanja aktualnih smernic in normativov Evropske Komisije ter nacionalnega informacijskega in organizacijskega okvirja za izvajanje politik regionalnega razvoja. Sodelujemo pri razvoju informacijskih rešitev, ki podpirajo procese izvajanja ukrepov regionalnega razvoja ter zagotavljajo ustrezne evidence izvajanja politik.

  Partnerji