Izhodišča vzpostavitve elektronskega sistema cestninjenja v prostem prometnem toku

Avtor(ji): Dejan Štrukelj, IPMIT d.o.o., Dean Herenda, Ministrstvo za promet
Objava: Informatika v javni upravi 2009
Področje: Transport in promet

Vsebina:
Cestninjenje v zadnjem času postaja vse bolj aktualna problematika, in sicer tako v Sloveniji, kakor tudi v tujini. Slovenija sicer velja za cestninsko državo, ki se s cestninjenjem ukvarja že dolgo, vendar pa se v trenutno srečuje s precejšnjimi težavami in dilemami, ki so vezani na vzpostavitev novega sistema, ki bo omogočal elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku in zagotavljal dovolj visoke prilive, ki bodo zadoščali za servisiranje akumuliranega dolga, ki ga ima DARS d.d. RS namerava v skladu z evropskimi usmeritvami in dobrimi praksami v tujini vzpostaviti sistem, ki bo učinkovito deloval na omrežju avtocest in hitrih cest. V ta namen je Ministrstvo za promet pripravilo predlog akcijskega načrta, ki predvideva uvedbo tovrstnega sistema v letu 2012. Koncept sistema naj bi bil osnovan na podlagi modela CESARE III in tehnološko neodvisen. Vzpostavitev samega sistema predstavlja veliko izzivov tudi na področju informatike, saj je poleg zagotavljanja interoperabilnosti potrebno veliko pozornosti nameniti tudi vzpostavitvi in vzdrževanju ustrezne informacijske podpore, ki bo podpirala vse aktualne procese povezane s cestninjenjem in omogočala povezavo med vsemi vpletenimi entitetami v storitve cestninjenja.

Članek:Predstavitev:

 
Deployment of HGV Tolling System in Slovenia (predstavitev)

Avtor(ji): Dejan Štrukelj, IPMIT d.o.o., Dean Herenda, Ministrstvo za promet
Objava: ISEP 2008
Področje: Transport in promet

 
Ključna vprašanja pri uvedbi ECS v PPT za težka vozila v Sloveniji (predstavitev)

Avtor(ji): Dejan Štrukelj, Saša Petronijević, Vasja Kolšek, Iza Šušteršič, IPMIT d.o.o.
Objava: 9. Slovenski kongres o cestah in prometu
Področje: Transport in promet

 
Tehnični, organizacijski in pravni ukrepi za preprečevanje zlorab cestninskega sistema (predstavitev)

Avtor(ji): Renata Duračak, IPMIT d.o.o.
Objava: 8. Slovenski kongres o cestah in prometu
Področje: Transport in promet

 
Občasno se s strokovnimi prispevki udeležujemo javnih konferenc in predstavitev. Tovrstne prispevke objavljamo v tej rubriki.