Projektni informacijski sistemi - trendi, usmeritve, praktične izkušnje

Avtor(ji): Premec Denis, Čuček Igor; IPMIT d.o.o.
Objava: Dnevi slovenske informatike 2007
Področje: Celovita podpora izvedbi IT projektov

Vsebina:
Projektni informacijski sistemi so postali nepogrešljiv pripomoček pri obvladovanju večjega števila projektov v podjetjih in drugih organizacijah. Kot projektni informacijski sistem se uporabljajo različna orodja v različnih okoljih, od lastno razvitih ali sestavljenih rešitev do kupljenih celovitih informacijskih rešitev za obvladovanje projektov. V prispevku bomo pokazali, kako delujejo med sabo različni projektni informacijski sistemi v gospodarstvu in državni upravi. Opisali bomo tudi praktične usmeritve, o katerih velja razmišljati pri uvedbi takega sistema, in trenutne trende na tem področju.

 
Izzivi pri prenovi informacijskega sistema

Avtor(ji): Tomaž Krajnc, Roman Tomažič, IPMIT d.o.o.
Objava: Strokovni posvet Informatika v sodobni družbi, 26. September 2007, Otočec
Področje: Celovita podpora izvedbi IT projektov

Vsebina:
Prenova informacijskega sistema ne pomeni samo nakup nove strojne opreme in nove ERP (ang. Enterprise Resource Planning) rešitve. Taka prenova mora upoštevati predvsem zadovoljevanje vidika poslovnih potreb, poslovnih procesov, učinkov na poslovanje ter ne nazadnje tudi sposobnosti zaposlenih ter vplivov na zaposlene. Zaradi tega je prenova informacijskega sistema ena zahtevnejših nalog, ki se jih organizacije lotevajo. Predvsem zato, ker pogosto zahtev oziroma izpostavi potrebo po celoviti prenovi poslovanja organizacije. Pristop k prenovi informacijskega sistema mora tako upoštevati strateške usmeritve poslovanja organizacije, ki se primerno preoblikuje v celovit informacijski sistem.

 
Preslikava poslovnih procesov v funkcionalnosti informacijskega sistema Avtor(ji): Uroš Katić, IPMIT d.o.o.
Objava: Konferenca Management poslovnih procesov 2007
Področje: Celovita podpora izvedbi IT projektov

 
Celovito obvladovanje kakovosti na projektih razvoja informacijskih rešitev

Avtor(ji): Blaž Knafeljc, Samo Drnovšek, Mitja Kožman
Objava: Dnevi slovenske informatike 2006
Področje: Celovita podpora izvedbi IT projektov, Kakovost

Vsebina:
Celovito obvladovanje kakovosti na projektih razvoja informacijskih rešitev predstavlja vključitev kakovosti k razvojnemu procesu skozi sistematičen pristop. Proces celovitega obvladovanja kakovosti je moč ločiti na več zaporednih korakov, kjer ključno vlogo igra planiranje, katerega rezultat so poleg ciljev kakovosti tudi aktivnosti zagotavljanja in kontrole kakovosti. V okviru slednjih je tipična aktivnost proces testiranja in predstavlja eno ključnih aktivnosti v okviru celovitega zagotavljanja kakovosti informacijskih rešitev. S testiranjem iščemo in evidentiramo napake ter pomanjkljivosti v delovanju informacijske rešitve, ki temeljijo na vnaprej definiranem nizu primerov in scenarijev. V prispevku predstavljamo pristop k izvedbi testiranja, ki poudarja, da testiranje ni zgolj aktivnost, ki jo je potrebno izvesti ob zaključku razvoja. Učinkovita izvedba testiranj je pomembna, saj testiranje predstavlja velik delež celotnih stroškov razvoja informacijske rešitve. Neustrezna izvedba lahko znatno poveča omenjeni delež, medtem ko pravilna in ustrezna izvedba testiranja lahko pomembno prispeva k zniževanju stroškov tehnične podpore in vzdrževanja informacijske rešitve.

 
Pomen priprave projekta za uspešnost investicij v informacijske rešitve

Avtor(ji): Meta Černe, Vasja Kolšek, Samo Drnovšek, Sašo Novaković
Objava: Dnevi slovenske informatike 2006
Področje: Strateško obvladovanje informatike in IS, Celovita podpora izvedbi IT projektov

Vsebina:
Namen prispevka je predstaviti pomen in pristope k investicijskemu načrtovanju projektov informatizacije. Pogosto se dogaja, da managerji na izgradnjo ali prenovo informacijskih sistemov gledajo zgolj s projektnega ne pa tudi z investicijskega vidika, kar vsekakor pomembno vpliva predvsem na uspešnost teh projektov. Proces investiranja se deloma ujema z življenjskim ciklom projekta. Vendar pa to ne velja za pripravljalno in produkcijsko fazo življenjskega cikla informacijskega sistema. Izključno projektni pogled na izgradnjo informacijskih sistemov – brez upoštevanja življenjskega cikla informacijskega sistema – povzroča, da v najbolj zgodnjih fazah investiranja niso na urejen način identificirane vse potencialno izvedljive različice izvedbe projekta informatizacije ter zanje ugotovljeni stroški in koristi, ki so podlaga za sprejem racionalne odločitve o nadaljevanju investiranja oziroma izvedbi projekta. Z izključno projektnim pogledom tudi ne zagotovimo vpogleda v celotno ekonomsko dobo informacijskega sistema, kar lahko povzroči, da nas bodo v fazi produkcije presenetili visoki stroški vzdrževanja, ki jih nismo predvideli. Pomembnost investicijskega načrtovanja pa se kaže tudi v tem, da je na podlagi kakovostno izdelanih investicijskih študij lažje zagotoviti sredstva za financiranje projektov informatizacije. Zaradi osnovne vloge informacijskih sistemov, ki je podpora reševanju poslovnih problemov, se morajo namreč projekti informatizacije vse bolj agresivno boriti z ostalimi poslovnimi projekti za omejena sredstva v institucijah.

 
Izdelava in sklenitev dogovora o ravni storitev

Avtor(ji): Rok Osojnik, Špela Svoljšak
Objava: Dnevi slovenske informatike 2005
Področje: Kakovost

Vsebina:
Izdelava in sklenitev dogovora o ravni storitev je pomembna dejavnost v vsaki organizaciji, ki želi zagotoviti ustrezen in merljiv nivo kakovosti storitev. V ta namen je potrebno natančno poznati poslovne potrebe, poznati zrelost storitev, določiti zahteve za storitve, ki morajo biti izpolnjene, ter opredeliti način merjenja doseganja kakovosti storitev. Tako izdelan dogovor o ravni storitev predstavlja ključen element bodisi pri dogovarjanju znotraj organizacije ali pa pri pogajanjih z zunanjimi izvajalci za zagotavljanje najbolj ustreznih storitev za končne uporabnike.

 
Značilnosti razvoja informacijskih rešitev v tesnih časovnih okvirih

Avtor(ji): Majda Šoro, Blaž Knafeljc
Objava: Dnevi slovenske informatike 2005
Področje: Celovita podpora izvedbi IT projektov

Vsebina:
Leta 2004 je potekala nadgradnja in integracija modula MJR s sistemom ISARR. Zaradi potrebe naročnika po hitri rešitvi informacijske podpore za izvedbo javnih razpisov je razvoj potekal v tesnih časovnih okvirih. Tveganje, da zastavljeni roki ne bi bili prekoračeni, je zahtevalo opustitev metodologij klasičnega razvojnega cikla informacijskih rešitev. Namen tega prispevka je prikazati metodološko rešitev – uporabo prilagojene agilne metodologije Scrum, katere določeni principi in načela so prispevali k zadovoljivi in pravočasni informacijski rešitvi.

 
Občasno se s strokovnimi prispevki udeležujemo javnih konferenc in predstavitev. Tovrstne prispevke objavljamo v tej rubriki.