Kaj so nepovratna sredstva?

Nepovratna sredstva so sredstva, ki se dodeljujejo na podlagi razpisa različnim vrstam prijavitelje (podjetja, javni zavodi, društva, lokalne skupnosti itd.). Nepovratna sredstva so dodeljena za financiranje tistih aktivnosti, ki so opredeljena v pogodbi in so podrobno utemeljena v projektni prijavi. Nepovratna sredstva imajo točno določen namen in se porabljajo v dogovorjenem roku.

Najpomembneje pri celotnem postopku je, da potencialni prijavitelj zelo podrobno preuči razpisno dokumentacijo, ki določa pogoje za pridobitev in merila za ocenjevanje. V primeru, da potencialni prijavitelj pogojev ne izpolnjuje, nepovratna sredstva niso namenjena njemu in na razpisu ne bo uspešen. Vsa pravila glede točkovanja za pridobitev nepovratnih sredstev natančno povzema razpisna dokumentacija.

Pri prijavi svojega projekta, vsak prijavitelj navede opis aktivnosti in  načrt spremljajočih stroškov, za določeno obdobje. Če je določena prijava izbrana za financiranje, postane sestavni del pogodbe o sofinanciranju. V fazi izvedbe projekta je treba izvesti spremljanje projektnih aktivnosti in izvajati nadzor nad njihovim izvajanjem za uspešno realizacijo projekta in pridobitev nepovratnih sredstev, opredeljenih v pogodbi.

Za pridobitev nepovratnih sredstev je bistvenega pomena kakovostno razviti projektno idejo in napisati projektni predlog, ki zadovoljuje vse pogoje. Sodelovanje z nami vam omogoča: prihranek časa pri iskanju razpisnih informacij, razbremenitev kadrovskih virov, optimalno razvito projektno idejo, smiselno zastavljene projektne aktivnosti, ki v najkrajšem času omogočajo dosego ciljev in optimizirano finančno konstrukcijo. Z našo pomočjo boste lažje izbrali ustrezen razpis, pripravili kakovosten projektni predlog, povečali možnost uspešnega izida pri kandidaturi za evropska sredstva, sofinanciran projekt pa ob strokovni podpori uspešno realizirali.