Ali se pri črpanju EU sredstev srečujete s katerim od naslednjih izzivov?

  • Iskanje primernih dodatnih finančnih virov za financiranje investicijskih, razvojno-raziskovalnih in inovacijskih projektih, ki pripomorejo k večji konkurenčnosti.
  • Iskanje partnerjev s katerimi bi uspešno razvili svojo projektno idejo.
  • Priprava projektnih prijav in vodenje projektov za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev.

Na podlagi praktičnih izkušenj prijavljanja in vodenja projektov smo razvili metodo,za učinkovit pristopit k pridobivanju in izvajanju projektov, ki so sofinancirani z evropskimi sredstvi. Izhodišče predstavlja analiza vaših potreb in potencialov, ki jih skupaj razvijemo v perspektivne projektne predloge. Pri tem izhajamo iz strateških usmeritev vaše organizacije, saj so praviloma najuspešnejši tisti prijavitelji, ki kandidirajo s projekti, izhajajočimi iz lastnih potreb in načrtov organizacije.

 Z našimi storitvami pridobite:

  • prihranek časa pri iskanju informacij o razpisu,
  • razbremenitev zaposlenih,
  • optimalno razvito projektno idejo,
  • smiselno zastavljene projektne aktivnosti, ki omogočajo učinkovito dosego ciljev,
  • optimizirano finančno konstrukcijo.

Z našo pomočjo boste lažje izbrali ustrezen razpis, pripravili kakovosten projektni predlog in bistveno povečali možnost pozitivnega izida pri kandidaturi za evropska sredstva, nudimo pa vam tudi pomoč pri administrativnem in finančnem vodenju projekta.

V okviru storitve črpanja sredstev EU lahko izberete naslednje storitve