Izdelava študij in poslovnih strategij

studije_v2-1

Večina investicij se začne z idejo ali strateško pobudo, ki običajno predstavlja grobi oris želenih rezultatov, ne opredeljuje pa podrobnosti glede optimalne in učinkovite izvedbe investicijskega projekta. Dobre prakse, zakonodaja in želja po doseganju čim boljših rezultatov nam narekujejo, da se procesa investiranja lotimo sistematično in pred začetkom izvajanja konkretnih aktivnosti razmislimo o možnih scenarijih izvedbe, izvedljivosti le-teh, časovni dinamiki izvajanja aktivnosti, stroških in koristih izvedljivih scenarijev, pravnih vidikih izvedbe ter različnih modelih financiranja.
Za obravnavo investicijskih idej smo v zadnjih letih izoblikovali kompetentno in multidisiplinarno ekipo strokovnjakov s področja ekonomije, financiranja in vodenja projektov, prava ter organizacijskih in informacijskih ved.

Ponujamo vam celovit pristop k ovrednotenju tudi najbolj tehnološko naprednih in drznih investicijskih idej. Ob upoštevanju dobrih praks, lastnih izkušenj, predmetne zakonodaje in želja naročnika sistematično pristopimo k vrednotenju idej in večplastnemu svetovanju pri izvedbi investicije.

Z našo pomočjo bodo vaše ideje prerasle v domišljene, izvedljive in konceptualno smiselne investicijske projekte, ki bodo predstavljali trdne temelje nadaljnjega uspešnega poslovanja. Vaši projekti bodo že pred samim začetkom izvajanja premišljeni, dobro strukturirani in obvladljivi. Njihovi rezultati pa bodo merljivi.

V sklopu storitev izdelave študij in poslovnih strategij vam lahko pomagamo pri izdelavi, kakor tudi pri evalvaciji ali revidiranju:

Reference s področja izdelave študij in poslovnih strategij: