Piškotki. Naše spletno mesto lahko v brskalniku vašega računalnika pusti tako imenovani »piškotek«. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki nam dajejo podatke o tem, kolikokrat posameznik obišče našo stran in kaj ga zanima v teh obiskih. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika, če pa nam te podatke posredujete sami, na primer z registracijo, se ti lahko povežejo s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko spremenite v nastavitvah tako, da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani.

    Cookies. Our website can drop the so-called »cookie« in your computer’s browser. Cookies are small text files that give us information on how many times an individual visits our page and what is interested in these visits. Cookies themselves do not contain any data that would allow the individual to identify, but if you provide this information to us, for example, by registering, they can connect to the data stored in the cookie. You always have the option to accept or reject cookies. Most web browsers automatically accept cookies, which you can change in your settings by rejecting your cookies or receiving a warning before the cookie is saved.